โรงพยาบาลสุขุมวิท ขอขอบคุณผู้จองวัคซีนทางเลือกทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้ โรงพยาบาลสุขุมวิทดูแล

หากท่านต้องการทำข้อมูลการจองวันและเวลาในการฉีดวัคซีน กรุณาเลื่อนลงไปกรอกข้อมูลด้านล่าง ในช่อง ตรวจสอบข้อมูลการจอง และใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้จอง ท่านสามารถจองวันและเวลาที่ต้องการ เมื่อท่านทำการจองเรียบร้อยแล้ว

ทางโรงพยาบาลของดการเปลี่ยนแปลง วัน เวลาฉีดก่อนถึงวันที่ท่านเข้ารับบริการ 3 วันล่วงหน้า
เมื่อถึงวันนัดหมายหากท่านไม่มาเข้ารับบริการทางโรงพยาบาลจะทำการยกเลิกและท่านไม่สามารถใช้สิทธิการจองในเข็มที่ถูกยกเลิกได้อีก


ทางโรงพยาบาลจะทำการส่งsms ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ในระบบ เพื่อยืนยันการนัดหมาย ก่อนวันนัดหมายของท่านอย่างน้อย 2-3 วัน ขอความกรุณาท่านตรวจสอบข้อความตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้

หากท่านไม่ได้รับข้อความกรุณาติดต่อเบอร์ 02 3910011 ต่อ 871-874
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น.

ขอความกรุณามาตามวันและเวลาที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางโรงพยาบาล เพื่อการบริหารยาได้อย่างเหมาะสม

โปรดติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/sukumvithospital/
Line: @Sukumvit
Website: https://www.sukumvithospital.com/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: modernaskv@gmail.com
ตรวจสอบประวัติการจองวัคซีน